การบำบัดด้วยกระบะทราย

การบำบัดด้วยกระบะทราย

(Sand Tray Therapy)

เป็นเทคนิคที่ช่วยรักษาเยียวยาจิตใจบุคคลที่มีบาดแผลทางใจและผู้ที่ไม่มีความสุขในชีวิต เหมาะสมทั้งวัยผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็ก เทคนิคนี้เอื้ออำนวยให้ผู้รับบริการได้สำรวจและแสดงออกถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของตนเองมากกว่าคำพูดที่ใช้เล่าเรื่อง ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการใช้เหตุผลหรือหลักตรรกะ แต่เข้าไปทำงานในระดับที่ลึกซึ้งของจิตใจจนเกิดความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับตัวตนเชิงบวก นอกจากนั้นการบำบัดนี้ยังเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการเติบโตส่วนบุคคล(Personal Growth) และเสริมสร้างการพัฒนาการเชิงความคิดสร้างสรรค์

แนวทางการบำบัดด้วยกระบะทราย

วิธีการบำบัดเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง นักจิตบำบัดจะชวนให้ผู้รับบริการนึกคิดปัญหาหรือสถานการณ์ที่นำมาสู่การบำบัด โดยผู้รับบริการจะสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวตน ผ่านกระบะทรายได้อย่างอิสระไม่มีถูกหรือผิด กระบะทรายเปรียบเสมือนโลกภายในทางจิตใจที่ผู้รับบริการจะเลือกสิ่งของ ตุ๊กตาต่างๆ (figurines) ที่สื่อถึง อารมณ์ ความคิด มุมมอง ความเชื่อของตนเองออกมาในรูปแบบ 3 มิติการนำโลกภายในจิตใจถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมช่วยให้ผู้รับบริการเข้าใจตนเองได้ลึกซึ้ง จัดการความขัดแย้งภายใน ค้นพบแนวทางแก้ไขและลดอารมณ์ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้ ตลอดเวลาชั่วโมงบำบัดนักจิตวิทยาจะเป็นพื้นที่ปลอดภัย อบอุ่น เป็นมิตรคอยดูแลช่วยเหลือให้ผู้รับบริการได้สำรวจตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่มีความยากลำบากในการถ่ายทอดความคิด/ความรู้สึกออกมาเป็นคำพูด
  • ผู้ที่มีความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงในช่วงต่างๆ ของชีวิต เช่น การหย่าร้าง การย้ายงาน การอกหัก การสอบไม่ผ่าน ปัญหาคนในครอบครัว
    ปัญหาการทำงาน ปัญหาความสัมพันธ์
  • ผู้ที่มีความทุกข์หลังจากเจอเหตุการณ์สะเทือนขวัญ เช่น การถูกทำร้ายทางเพศ/ร่างกาย การสูญเสียคนรัก การประสบภัยภิบัติต่างๆ
    ความรุนแรงในครอบครัว อุบัติเหตุ
  • ผู้ที่มีความซึมเศร้า รู้สึกโดดเดี่ยว เหงา ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง
  • ผู้ที่มีความวิตกกังวล ไม่มั่นใจในตนเอง กลัวสิ่งต่างๆ เช่น ที่แคบ ขึ้นเครื่องบิน สัตว์ต่างๆ การสอบ เป็นต้น
  • ผู้ที่อยากค้นพบศักยภาพภายในและการเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง
Satir in Sandtray
กลับไป
LINE
Call
Messenger