Seft - Love Coaching Program

       ในฐานะที่ฉันเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาร่วมกับทำจิตบำบัดให้กับผู้รับบริการมาเป็นเวลากว่า 15 ปี ฉันพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ของคนที่มาพบฉันแท้จริงแล้ว พวกเขาเหล่านั้นขาดการเชื่อมโยงหรือพูดคุยกับตัวตนภายในมาเป็นระยะเวลายาวนานและใช้ชีวิตในพลังงานลบแบบอัตโนมัติ ทำให้ขาดแคลนพลังชีวิตที่จะมาเติมเต็มให้ตนเองมีความสุขเบิกบาน บางคนหลงอยู่ในโหมดที่ต้องคอยปกป้องตนเองด้วยการสู้ หนี หรือปล่อยเกียร์ว่างไม่ลงมือทำอะไร หากดำเนินชีวิตแบบนี้เรื่อยๆ ก็จะนำไปสู่ปัญหาต่างๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

Self-Love Coaching Program

       จึงเป็นทางออกที่ช่วยให้คุณได้เริ่มต้นทำงานกับตัวเองอย่างถูกต้องและเหมาะสมบนมาตราฐานการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา โดยไม่จำเป็นที่ต้องรอให้คุณมีอาการเจ็บป่วย แต่เป็นการฉีดวัคซีนทางจิตให้คุณมีภูมิคุ้มกันทางใจ เพื่อเผชิญกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยภาวะที่มั่นคง

Self-Love Coaching Program คืออะไร

คือ การพูดคุยกับตัวเองด้วยความรัก/ความกรุณา เป็นกระบวนการสื่อสารระหว่างตัวเราในปัจจุบันกับเด็กน้อยภายใน (Inner Child) ที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง โดยเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กับเด็กน้อยแบบบูรณาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความคิด และจิตวิญญาณ (Spiritual) เด็กน้อยภายในเป็นแหล่งพลังชีวิต (Life Force) ที่มีความเป็นธรรมชาติมีชีวิตชีวา สร้างสรรค์ และสันติสุข ดังนั้น Self-Love Coaching Program จึงเป็นหนทางที่นำพาเรากลับคืนสู่บ้านที่แท้ในใจ เข้าถึงแก่นแท้คุณค่าที่ดีงามของตัวเอง สามารถรัก/ให้อภัยตัวเอง และเริ่มต้นกับเช้าวันใหม่ของแต่ละวันด้วยพลังงานบวก 

ทำไม Self-Love Coaching Program จึงสำคัญกับคุณ
คุณเคยมีพฤติกรรม ความรู้สึก ความคิดเหล่านี้กับตัวเองไหม  

 • การกินอาหาร junk food เวลาเครียด
 • เงินหมดไปกับ shopping online
 • เสพติดอะไรบางอย่าง เช่น ดื่มหนัก เล่นเกม ติดซีรีย์ จนถอนตัวยาก
 • มีการตำหนิ วิพากษ์วิจารณ์ตนเองหรือคนอื่นอยู่เรื่อยๆ
 • ผลักดัน กดดันตนเองด้วยการทำงานหนักโดยไม่ปล่อยให้ตัวเองหยุดพัก ผ่อนคลาย
 • ชอบรู้สึกกับตัวเองว่า ฉันยังไม่ดีพอ หรือ ทุกๆอย่างฉันต้องรับผิดชอบ
 • หมดแรง ถอดใจง่าย ไม่อยากทำอะไรอีกแล้ว
 • อยู่ๆ ก็รู้สึกเหงา โดดเดี่ยวต้องหาใครสักคนคุย
 • กลัวยากจน โชคชะตาฉันคงไม่มีทางรวย
 • ฉันป่วยบ่อย เดี๋ยวก็เจ็บนี้ ปวดนั้นอยู่เรื่อยๆ
 • รูปร่างหน้าตาฉันไม่น่ามอง อ้วนเกินไปแล้ว

สิ่งนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า เรากำลังละเลย ถอดทิ้ง ไม่เชื่อมโยงกับตัวตนภายใน เราปล่อยให้ตัวเองใช้ พลังงานลบดำเนินชีวิตแบบอัตโนมัติ สิ่งเหล่านี้จะดึงรั้งคุณไว้ไม่ให้ใช้ชีวิตได้เต็มศักยภาพ หรือเติมเต็มชีวิตชีวา

Self-Love Coaching Program ใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการทำงานกับคุณ

 • Guided Imagery
 • Verbal & Written Dialogue
 • Mirror Work
 • Drawing
 • Painting
 • Collage Art
 • Sand Tray Therapy
 • Tapping
 • Yoga
 • Rituals
 • Meditation

Self-Love Coaching Program

ให้คุณเรียนรู้อะไร

Part I: Unlocking The Power of Self-Love

 • เข้าใจหลักการชีวิตที่สนับสนุนให้เพิ่มความรัก การเห็นคุณค่า จนนำไปสู่การยอมรับ เคารพตัวเอง
 • ค้นพบจุดแข็ง/ยอมรับข้อจำกัดของตัวเอง และหาจุดสมดุลย์ของชีวิตในเวอร์ชั่นใหม่
 • เรียนรู้การสร้างเป้าหมายชีวิตที่มีคุณค่าและความหมายกับการเติบโตของตัวเอง
 • ฝึกปฏิบัติการโค้ชตัวเองให้เกิดความรัก การดูแลเอาใจใส่ตัวเองอย่างสร้างสรรค์

Part II: Overcoming Self-Sabotage

 • เข้าใจระบบกลไกปกป้องตนเองจนทำให้เกิดพฤติกรรมบ่อนทำลายตัวเอง
 • ค้นพบความเชื่อลบที่จำกัดศักยภาพตัวเองทำให้ใช้ชีวิตใน pattern เดิม
 • เรียนรู้ผลกระทบของการมีพฤติกรรมบ่อนทำลายตัวเอง
 • ฝึกปฏิบัติการโค้ชตัวเองให้เกิดการเท่าทันตัวกระตุ้น อารมณ์และความคิดลบในสถานการณ์ต่างๆ

Part III: Discovering Your Inner Child

 • เข้าใจแนวคิด การทำงานเกี่ยวกับเด็กน้อยภายใน
 • ค้นพบเด็กน้อยภายในที่มีความเปราะบาง
 • เรียนรู้การสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกระหว่างเด็กน้อยและตัวคุณในปัจจุบัน
 • ฝึกปฏิบัติการโค้ชตัวเองให้เกิดความรับผิดชอบในการดูแลร่างกายและจิตใจตนเอง

Part IV: Installing Your Inner Resources

 • เข้าใจความสำคัญของการดึงทรัพยากรภายในมาใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ค้นพบทรัพยากรภายในที่อยู่อย่างไม่จำกัดและนำออกมาใช้
 • เรียนรู้ระบบการทำงานของภูมิปัญญาภายในที่เป็นขุมทรัพย์ธรรมชาติขับเคลื่อนชีวิต
 • ฝึกปฏิบัติการโค้ชตัวเองให้เกิดความมั่นคงหนักแน่นภายใน

Part V: Boosting Your Motivation & Resilience

 • เข้าใจแนวคิด การทำงานเกี่ยวกับแรงจูงใจและการฟื้นฟูสภาพจิตใจ
 • ค้นพบแหล่งพลังชีวิตที่ช่วยเติมเติมให้ร่างกาย/จิตใจมีความเข้มแข็ง
 • เรียนรู้การติดตั้งระบบการเยียวยาฟื้นฟูจิตด้วยตนเองแบบองค์รวม
 • ฝึกปฏิบัติการโค้ชตัวเองด้วยชื่นชม ให้อภัย และปล่อยวาง

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก

SELF - LOVE COACHING PROGRAM

คุณจะตกหลุมรักตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด และปลดศักยภาพที่ซ่อนอยู่
ให้ฉายแสงออกมา 

มีวิธีการโค้ชตัวเองให้มีความรัก พลังใจ แรงจูงใจ และการฟื้นใจให้กลับสู่ภาวะที่สมดุล

ปลดปล่อยพลังงานลบ เช่น ความกลัว อารมณ์ลบ ความคิดลบ ให้ออกไปจากร่างกายและจิตใจ 

Seft - Love Coaching Program-icon-05

ค้นพบขุมทรัพย์ในจิต
และมีวิธีดึงทรัพยากรนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวัน

เกิดการเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาภายใน
ที่ช่วยขับเคลื่อนชีวิตให้มีความมั่งคง มั่นคงอุดมสมบูรณ์

“SELF-LOVE is The Most Powerful Force In The World To Transform Your Life”

-Shima Shad Rouh- 

SELF - LOVE COACHING PROGRAM INSTRUCTOR

Apirudee Panthong (Gig), M.A,(Counselling)

PS YO HOTHERAP IST, EMDR

contact ปลูกรัก
กลับไป
LINE
Call
Messenger