กระบวนการขอรับจิตบำบัด

Psychotherapy

จิตบำบัด (Psychotherapy) คืออะไร

จิตบำบัด คือ กระบวนการดูแลรักษาสุขภาพจิตให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีเป้าหมายช่วยให้บุคคลเกิดความเข้าใจ
และมีความสอดคล้องในตนเองทั้งทางด้านความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม รวมถึงสัมพันธภาพกับผู้อื่น ซึ่งอยู่ภายใต้
การดูแลของนักจิตบำบัดที่ได้รับการฝึกฝนและมีความเชี่ยวชาญทางจิต เพื่อช่วยเอื้ออำนวย (Facilitate) ให้บุคคลมองลึก
ลงไปถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง และมีวิธีการแก้ไขจากตัวเอง รวมถึงเตรียมความพร้อมต่อการเผชิญหน้ากับความ
ท้าทายใหม่ๆ ในชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต สนับสนุนช่วยเหลือให้พวกเขามีชีวิตที่มีสุขภาวะทางจิตดีขึ้นและ
มีประสิทธิผลมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ของจิตบำบัดในเชิงบวก บุคคลจึงจำเป็นต้องค้นหานักจิตบำบัดที่เหมาะสมและไว้วางใจได้

จิตบำบัด (Psychotherapy) คืออะไร จิตบำบัด คือ กระบวนการดูแลรักษาสุขภาพจิตให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีเป้าหมายช่วยให้บุคคลเกิดความเข้าใจและมีความสอดคล้องในตนเองทั้งทางด้านความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม รวมถึงสัมพันธภาพกับผู้อื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของนักจิตบำบัดที่ได้รับการฝึกฝนและมีความเชี่ยวชาญทางจิต เพื่อช่วยเอื้ออำนวย (Facilitate) ให้บุคคลมองลึกลงไปถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง และมีวิธีการแก้ไขจากตัวเอง รวมถึงเตรียมความพร้อมต่อการเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ ในชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต สนับสนุนช่วยเหลือให้พวกเขามีชีวิตที่มีสุขภาวะทางจิตดีขึ้นและมีประสิทธิผลมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ของจิตบำบัดในเชิงบวก บุคคลจึงจำเป็นต้องค้นหานักจิตบำบัดที่เหมาะสมและไว้วางใจได้

ประโยชน์ของจิตบำบัด

จิตบำบัดถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้ผลสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการทานยาทางจิตเวช หลายครั้งผลลัพธ์ในการบำบัดเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ ผู้รับบริการทางจิตบำบัดบอกว่า รู้สึกดีขึ้น โล่งขึ้น เบาขึ้น หรืออาการด้านลบที่รุนแรงน้อยลง หลังจากทำ จิตบำบัด ทำให้ผู้รับบริการมีทางเลือกที่ดี หรือหาทางออกที่เหมาะสมกับตนเอง การบำบัดให้ประโยชน์มากมายได้แก่

 • ปรับปรุงความสามารถในการรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้น
 • ปรับปรุงความสามารถในการทำงาน โฟกัส หรือทำงานให้เสร็จมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • ปรับปรุงทักษะการสื่อสารและเชื่อมโยงมีปฏิสัมพันธ์กับตนเองและคนอื่นได้ลึกซึ้งมากขึ้น
 • ปรับปรุงรูปแบบการคิดลบให้มีทิศทางบวกมากขึ้นและตัดสินใจได้ดี
 • เพิ่มกลยุทธ์การเผชิญปัญหาในการจัดการกับความทุกข์ได้ดีมากขึ้น
 • มีความผูกพันในครอบครัวเกิดความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 • รู้สึกอยู่กับปัจจุบันมากขึ้น อารมณ์หรือระดับพลังงานดีขึ้น

เมื่อไรที่จะขอรับบริการจิตบำบัด

คุณอาจตระหนักว่าจิตบำบัดสามารถช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้ แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ สัญญาณสำคัญที่บ่งบอกว่าอาจถึงเวลาพบนักจิตบำบัดคือเมื่อ:

 • คุณรู้สึกท่วมท้นในอารมณ์ เช่น เศร้า โกรธจนมีผลลบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
 • คุณประสบเหตุการณ์สูญเสียกระทันหัน เช่น การหย่าร้าง เสียคนรักในครอบครัว ตกงาน ซึ่งทำให้ทุกข์ใจ
 • คุณเครียด เหนื่อยล้า หรือหมดไฟในชีวิตจนมีผลกระทบกับคุณภาพชีวิต
 • คุณขาดความจดจ่อ ไม่มีสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงาน/การเรียนลดลง
 • คุณมีความคิดฆ่าตัวตายหรือมีพฤติกรรมทำร้ายตนเอง
 • คุณคาดหวังและกดดันตนเองมากเกินไปจนมีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองต่ำลง
 • คุณกังวลมากเกิน คิดในแง่ร้าย เฉไฉ ใช้การเสพติด เช่น บุหรี่ สุรา เพศสัมพันธ์ หรือ การช้อปปิ้งอยู่ตลอดเวลา
 • คุณรู้สึกช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ขาดแรงจูงใจ เก็บตัวไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับคน

จะเริ่มต้นจิตบำบัดอย่างไร

ติดต่อหาเรา : กระบวนการเริ่มต้นคุณสามารถโทรหาเราหรือไลน์ติดต่อด้วยตนเองเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบจิตบำบัด แบบต่างๆ ระยะเวลาที่ใช้ในการทำจิตบำบัดมาตราฐาน ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น และตอบคำถามที่คุณอาจมี

กรอกประวัติส่วนบุคคล : เมื่อคุณตัดสินใจที่จะรับบริการจากเราแล้ว เราจะส่งแบบสำรวจข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำจิตบำบัด

การสัมภาษณ์เบื้องต้น : คุณจะได้พบกับนักจิตบำบัดเป็นครั้งแรกทางออนไลน์ใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที (มีค่าใช้จ่าย) เพื่อสร้างการเชื่อมโยง ทำความรู้จักระหว่างนักจิตบำบัดและผู้รับบริการว่ามีพลังงานหรือสไตล์ที่สามารถร่วมทำงานได้หรือไม่ และข้อมูลที่ได้จากเซสชั่นนี้จะนำมาออกแบบวางแผนการรักษาจิตบำบัดที่สอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของผู้รับบริการ อาจจะมีคำถามดังนี้

 • เป้าหมายในการบำบัดของคุณคืออะไร? หรือคุณต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในตนเอง?
 • ผลลัพธ์ที่คุณต้องการเป็นพิเศษคืออะไร?
 • คุณต้องการให้การบำบัดของคุณเป็นแบบระยะสั้นหรือยาว?
 • อะไรคือตัวกระตุ้นอาการของคุณ?
 • อะไรคือจุดเริ่มต้นของปัญหาหรืออาการ? เป็นการสำรวจประวัติในวัยเด็กสั้นๆ การศึกษา ความสัมพันธ์ (ครอบครัว ความรัก เพื่อน) สถานการณ์ความเป็นอยู่ในปัจจุบัน และอาชีพของคุณ
 • คุณและนักบำบัดควรทำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับระยะเวลาและวิธีการการรักษา
 • หัวข้ออะไรที่คุณยังไม่สะดวกที่จะพูดคุย? เป็นการกำหนดขอบเขตและสื่อสารขีดจำกัดของคุณกับนักจิตบำบัด

ตัดสินใจเข้ารับบริการ : นักจิตบำบัดจะเลือกกระบวนการบำบัดที่เหมาะสมกับผู้รับบริการจากข้อมูลที่ได้รับครั้งแรกของการพูดคุย ใช้ระยะเวลาในการทำจิตบำบัดมาตราฐานประมาณ 5 ครั้งๆ ละ 1.5 – 2 ชั่วโมง และห่างกันอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณสามารถกำหนดวัน เวลาที่คุณสะดวกในการรับบริการและคุณสามารถขอหยุดรับบริการก่อนกำหนดได้ หรือขยายเวลาการรับบริการเพื่อทำงานในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้น คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการเข้ารับการบำบัดกับนักจิตบำบัดคนเดิมหรือลองใช้นักบำบัดคนอื่น

การทำการบ้าน : หลังจากจบทำจิตบำบัดแต่ละครั้ง นักจิตบำบัดจะชวนคุณออกแบบการบ้านที่สอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงเพื่อนำไปฝึกฝนตนเองต่อระหว่างสัปดาห์ หากคุณไม่สะดวกใจในการบ้าน ให้ลองพูดคุยกับนักจิตบำบัดของคุณตั้งแต่เนิ่น ๆ

พึงระลึกไว้ว่าจิตบำบัดมักจะต้องเข้ารับบริการหลายครั้ง ดังนั้นไม่ควรคาดหวังว่าจะมีวิธีแก้ไขปัญหาของคุณได้ในทันที การบำบัดคือการจัดเตรียมวิธีแก้ปัญหาให้กับคุณตลอดชีวิต ไม่ใช่การแก้ไขอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นกระบวนการเยียวยาบาดแผลทางจิตใจซึ่งมักมีจุดกำเนิดที่เกิดขึ้นในอดีตที่อยู่กับคุณมาก

Integrative Therapeutic Approach :

 • Brainspotting (BSP)
 • EMDR for Adults
 • EMDR for Children and Adolescence
 • EMDR & Sandtray Integrated
 • Creative Arts Therapy
 • Neuroscience and The Satir Model in Sandtray (NSST)
 • Satir Transformational Systemic Therapy
 • Mindfulness-Based Intervention
 • Buddhist Counselling
 • Life Coach
 • Yoga Healing
 • Motivation Interviewing
 • Usui Reiki

ประกาศนียบัตร / CERTIFICATE

 • How to Be a More Congruent, Competent, and Confident Facilitator, Jennifer Nagel
 • Certified Therapist in the Foundations of Neuroscience and Satir in the Sand Tray, Dr. Madeleine De Little, Ph.D. Founder, NSST
 • Brainspotting (BSP)
 • EMDR for Adults
 • EMDR for Children and Adolescence
 • EMDR & Sandtray Integrated
 • Advance Course in Assessment and Projective Diagnostic Techniques in Art Therapy
 • Creative Arts Therapy
 • Neuroscience and The Satir Model in The Sandtay
 • Vidhantasa Samadhi (Online) Diploma
 • Goal Success Life Coach
 • Transformation Life Coach
 • Life Coach
 • Satir Therapy in Sand Tray
 • Satir Transformational Systemic Therapy
 • Usui Reiki
 • หลักสูตรโยคาจารย์ จาก หฐราชา โยคาศรม

Credentials

ปริญญาโท: ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) (วิทยานิพนธ์ดีเด่น) สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: คุรุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) การแนะแนวและจิตวิทยาการปรึกษา สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะคุรุศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากคุณกำลังมองหาของขวัญหรือสิ่งที่มีค่าให้กับตัวเอง เส้นทางนี้จะช่วยให้คุณได้ค้นพบของล้ำค่าภายในตัวด้วยตัวคุณเอง ในทุกวันของการใช้ชีวิต เรามักลืมที่จะนึกถึงจิตใจตนเอง และมารู้ตัวอีกทีใจเราก็ทุกข์แล้ว ความทุกข์จากพิษทางใจเกิดมาจากบาดแผลในอดีตที่ผ่านมา และเรายังไม่ได้ทำการล้างพิษนั้น หากเราไม่ได้ทำอะไรกับมัน พิษนั้นอาจกลายเป็นเนื้อร้ายและนำมาสู่โรคทางใจ เช่น ซึมเศร้า (depression), ย้ำคิดย้ำทำ (compulsion), ก้าวร้าวรุนแรง (aggression), วิตกกังวล (anxiety) และความกลัวต่างๆ (phobias) หากพิษเหล่านี้ได้รับการขับออก (Detox) และเสริมสร้างวิตามินใจเข้าไป เช่น การเห็นคุณค่า, การยอมรับ, ความรัก เป็นต้น จะช่วยให้ใจใสขึ้น ยืดหยุ่นกับชีวิต และรักตัวเองแบบถูกทางมากขึ้น หากคุณเข้าใจและสัมผัสได้ถึงสิ่งเหล่านี้ในตัวคุณ การได้เข้ามารับบริการนี้จะช่วยให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การเข้าใจตนเองแบบลึกซึ้ง ให้คุณได้ใช้ศักยภาพทั้งหมดที่คุณมีในการค้นหาด้านบวก และเชื่อมโยงทุกอย่างในตัวคุณ

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ดิฉันทำจิตบำบัด สิ่งสำคัญที่ฉันยึดถือ คือการอยู่กับผู้รับบริการ (Client) ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  นั่นคือ การยอมรับผู้รับบริการอย่างไม่มีเงื่อนไข เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง มีความเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในการจัดการปัญหาและเห็นทางออกได้ด้วยตัวเอง เพียงแต่ในบางครั้งเวลาที่คนเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตนั้น มักจะเกิดการปิดกั้นและการไม่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหัว-ใจ-กาย

ดิฉันในฐานะนักจิตบำบัดทำหน้าที่ เอื้ออำนวย (facilitate) ให้สิ่งที่ปิดกั้นสลายไป ให้ผู้รับบริการได้มีโอกาสเข้าไปเชื่อมโยงกับโลกภายในจิตใจด้วยตนเอง ภายใต้บรรยากาศอบอุ่น, ปลอดภัย, ผ่อนคลาย, สงบ, มีความรักและความใส่ใจ เป็นบรรยากาศในเชิงบวก (Positive) ให้เขาได้เชื่อมโยงจิตใจและค้นพบทางออกด้วยตัวเขาเอง พร้อมกับเพิ่มทักษะชีวิตต่างๆที่สำคัญ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการดูแลตัวเองในยามวิกฤติชีวิตในอนาคต

แนวทางการบำบัดเป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน (Integrative Approach) โดยอาศัยมุมมองมนุษยนิยม (Humanistic View) เป็นปรัชญาพื้นฐานในการมองมนุษย์ แนวทางการบำบัด EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ทำงานกับสมองในส่วนความทรงจำอดีตที่ยังมีอิทธิพลรบกวนจิตใจที่ทำให้ทุกข์ใจในชีวิตปัจจุบัน แนว Satir Therapy in the Sand Tray เป็นการทำงานกับจิตใจที่เป็นนามธรรมแปรเปลี่ยนออกมาให้เห็นเชิงรูปธรรมที่จับต้องได้และเติมเต็มอาหารใจหรือพลังชีวิตให้มีความเข้มแข็ง ศาสตร์โยคะเป็นการดูแลความเป็นมนุษย์แบบองค์รวมทั้งทางกาย จิต และปราณ พุทธทิเบตเป็นมุมมองในการมองโลกและชีวิต

เมื่อผู้รับบริการ (Client) ได้เข้าใจจิตใจตนเองอย่างถ่องแท้โดยผ่านกระบวนการจิตบำบัดแบบบูรณาการ เขาจะได้ค้นพบวิถีสร้างความสุขจากภายใน มีอิสระกับชีวิต จิตใจเข้มแข็งและสงบมากขึ้น

หลักสูตรการอบรม

 • How to Be a More Congruent, Competent, and Confident Facilitator, Jennifer Nagel, Satir Association for Human Development and Psychotherapy and Satir Society of Thailand
 • Brainspotting (BSP) Phase 1 & 2 จาก Brainspotting Trainings Ins.
 • Brainspotting (BSP) Phase I & II จาก David Grand, Ph.D.
 • EMDR Thailand Eye Movement Desensitization and Reprocessing Level I & II  จากสมาคมอีเอ็มดีอาร์
 • EMDR Therapy for Children and Adolescents จากสมาคมอีเอ็มดีอาร์
 • Advance Course in Assessment and Projective Diagnostic Techniques in Art Therapy จาก Faclty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University & Email Sagol Creative Arts Therapies Research Center, University of Haifa, Israel
 • Professional Certificate in Creative Arts Therapy จาก Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University & Emili Sagol Creative Arts Therapies Research Center, University of Haifa, Israel
 • Usui Reiki level 1, 2 and 3 (Master) ตามแนวทาง Christopher Godman, Reiki Grandmaster
 • Goal Success Life Coach จาก Transformation Academy
 • Transformation Life Coach จาก Transformation Academy
 • NLP Practitioner, The Academy of Modern Applied Psychology
 • Life Coach Practitioner, The Academy of Modern Applied Psychology
 • Basic Satir therapy in the Sand Tray ตามแนวทาง Madeleine De Little จากสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย๋และจิตบำบัดตามแนวซาเทียร์
 • Satir Therapy in the Sand Tray Advance Topic ตามแนวทาง Madeleine De Little จากสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดตามแนวซาเทียร์
 • โครงการฝึกอบรม การทำจิตบำบัดตามแนวซาเทียร์ STST Level I Phase I & Level II Phase II จากสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย๋และจิตบำบัดตามแนวซาเทียร์
 • การอบรมเพื่อ สัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing: MI) ตามแนวทางของ William R. Miller and Dr. Stephen Rollnick
 • Yoga: 100+Hour Leadership Training Group ตามแนวทางของ Tara Stiles จาก Strala  Yoga
 • โยคะจารย์ หฐราชาโยคาศรม
 • คอร์สภาวนาเงินโด คอร์สพระมาชัมมา และคอร์สเตรียมตัวตาย ตามแนว พุทธทิเบต โดย รศ.ดร.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล และอาจารย์มิว เยินเต็น มูลนิธิพันดารา
 • คอร์สศิลปะการจัดดอกไม้ “อิเคบานะ” จากโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก:OKLS
 • คอร์สนพลักษณ์ขั้นต้น และคอร์สการสัมภาษณ์เพื่อค้นหา 9 ลักษณ์ ผู้สอนโดยผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์
 • หลักสูตรครูสมาธิจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ โดย สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินุธโร)

ประสบการณ์การทำงาน

 • อาจารย์ประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา (วิทยาเขตศูนย์ดรุณพิทยา)
 • นักจิตวิทยาให้คำปรึกษาช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก
 • นักจิตวิทยาการปรึกษา โดยใช้การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตกับผู้ติดเชื้อ HIV ให้กับ The HIV Netherlands Australia Thailand Research Collaboration. (HIV-NAT)
 • นักจิตวิทยาเพื่อการฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ประสบธรณีพิบัติภัย (สึนามิ) ของหน่วยพัฒนาและบรรเทาทุกข์ “แอดดร้า” (ADRA: The Adventist Development and Relief Agency) ร่วมกับ โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต
 • กระบวนกรด้านการพัฒนาจิตใจสำหรับบุคลากรในองค์กร
 • อาสาสมัครเพื่อนทางจดหมายการให้คำปรึกษากับนักโทษประหารชีวิต เรือนจำบางขวาง
 • อาสาสมัครนักบำบัดให้กับ สถานแรกรับบ้านเมตตา – กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

คุณสามารถติดต่อหาเราเพื่อเริ่มต้นกระบวนการจิตบำบัด

กลับไป
LINE
Call
Messenger