ปลูกรักมุ่งมั่นพัฒนาจิตให้ตื่นรู้จากภายใน
Facilitate People's Potentials to
Transform Organization with Soft Skills

เป้าหมายของเรา

ปลูกรัก คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Soft Side จัดหลักสูตร Soft Skills ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Facilitate Learning) ให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลง Mindset พัฒนาจิตให้ตื่นรู้จากภายใน โดยอาศัยเครื่องมือทางจิตวิทยาที่เข้าถึงง่ายประยุกต์ใช้งานได้จริง นำไปสู่ความสุข ความสมดุลย์ในชีวิต ครอบครัวและองค์กร

หลักสูตรที่ลูกค้ามอบความไว้วางใจ (In-House Training)

Our Client

INSIGHTS

THE 4 AREAS OF PEOPLE DEVELOPMENT

พัฒนาจิต เพิ่มศักยภาพ ติดต่อ…… 093-997-4791

WORKSHOP TOOL KIT

กลับไป
LINE
Call
Messenger