แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

ส่งใบสมัครและโอนเงินภายในวันที่ 01 มีนาคม 2560
ชื่อบัญชี บริษัท ปลูกรัก เชนจ์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล บางนา 2 เลขบัญชี 664-2-16061-1 เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0105555134770
กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่ บริษัท ปลูกรัก เชนจ์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด
E-Mail: [email protected] สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภษณา (กล้วย) 093-997-4791

กลับไป
LINE
Call
Messenger