10 เทคนิค Work From Home ที่สร้างสุขและผลงานที่ยอดเยี่ยม (ตอนที่ 2)

นับตั้งแต่เกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 องค์กรต่างๆ เริ่มมีกระบวนการให้ทำงานจากที่บ้าน (work from home) เป็นการช่วยยับยั้งและสร้างความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 กับชีวิตของพนักงานมากขึ้น

10 เทคนิค Work From Home ที่สร้างสุขและผลงานที่ยอดเยี่ยม (ตอนที่ 1)

นับตั้งแต่เกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 องค์กรต่างๆ เริ่มมีกระบวนการให้ทำงานจากที่บ้าน (work from home) เป็นการช่วยยับยั้งและสร้างความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 กับชีวิตของพนักงานมากขึ้น

กลับไป
LINE
Call
Messenger