Building a High-Performance Team

การทำงานเป็นทีมคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร  หลายครั้งทีมประกอบไปด้วยคนเก่ง คนดี คนมีความสามารถ แต่เมื่อรวมกันเป็นทีมกลับแสดงผลงานในภาพรวมได้ไม่เท่ากับผลรวมความสามารถของแต่ละคน… 

Building a High-Performance Team

การทำงานเป็นทีมคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร หลายครั้งทีมประกอบไปด้วยคนเก่ง คนดี คนมีความสามารถ แต่เมื่อรวมกันเป็นทีมกลับแสดงผลงานในภาพรวมได้ไม่เท่ากับผลรวมความสามารถของแต่ละคน การสร้างทีมให้สามารถแสดงผลงานได้สูงอาศัยการร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกแต่ละคน และนำเอาการปลดล็อคศักยภาพของแต่ละคนมารวมพลังให้กลายเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนทีมสู่ระดับใหม่ของการสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

OD ของบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำแห่งหนึ่งติดต่อให้ปลูกรักเข้าไปช่วยรวมทีมจากสองหน่วยงานที่มีสไตล์ความเป็นผู้นำและวัฒนธรรมการทำงานแตกต่างกันให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน

HR ของบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าชั้นนำระดับโลกรายหนึ่งต้องการให้กลุ่มผู้บริหารระดับสูงรวมพลังความเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น หลังจากทีมผู้บริหารระดับสูงชุดนี้ประสบความสำเร็จสูงสุดในการนำพาสาขาประเทศไทยให้ได้รับรางวัลที่หนึ่งจากบริษัทท่ามกลางการแข่งขันกับสาขาทั่วโลก

กลับไป
LINE
Call
Messenger