Professional Counselling Skill
พัฒนาความเป็นมืออาชีพการเป็นนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
Benefits
  • เพิ่มทักษะการดูแลจิตใจของบุคคลที่มีความเครียด หรือทุกข์ทางจิตใจ
  • เพิ่มความเชี่ยวชาญในการทำงานในฐานะการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางจิตใจ
  • เพิ่มขีดความสามารถของผู้ให้การปรึกษาสนับสนุน ช่วยเหลือทางจิตใจ (Psychological Support) ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Who Should Attend?
  • บุคลากรทางการแพทย์
  • นักสังคมสงเคราะห์
  • HR
  • หัวหน้างานที่คอยสนับสนุนทางจิตใจ
  • อาสาสมัครที่ให้ความช่วยเหลือทางจิตใจ
  • ครู
  • ผู้ปกครอง
Duration

3 Days (09:00-16:30)

Approach
กลับไป
LINE
Call
Messenger
Contact Form 2024

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือติดต่อ คุณสุภษณา (กล้วย) โดยตรงที่ 093-9974791 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น