แนวทางการจัดอบรมและจัดกระบวนการเรียนรู้ของปลูกรัก

เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ทางจิตวิทยาและการเรียนรู้เข้าด้วยกัน เน้นให้ผู้เข้าร่วมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และอาศัยหลักการเรียนรู้เข้ามาที่ใจ (transformational learning) ที่มีฐานมาจากทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของ ศ.ดร.โรเบิร์ต คีแกน แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยมีการปรับแนวทางการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับคนไทย

Plukrak-Approach transformational learning
5s

” Leading & Managing the People Side of Change “

กลับไป
LINE
Call
Messenger