Comfy-Cozy-Peaceful-Safe

MIND MASTERY CENTER

Your Place to Work Your Mind

ปลูกรักสร้าง Mind Mastery Center ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้คุณได้มาทำงานกับจิตใจ ในด้านต่างๆ เช่น จิตบำบัด โค้ช แบบตัวต่อตัว หรือฝึกอบรมพัฒนาจิตเป็นกลุ่มเล็ก

ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นใกล้ชิดและมีความเป็นส่วนตัว คุณจงมั่นใจได้ว่าจิตใจของคุณจะได้รับความใส่ใจอย่างเต็มที่ เพื่อให้จิตใจได้ค้นพบหนทางการเติบโต
ในแบบเฉพาะของเขาเอง

เมื่อคุณมาที่นี่คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะได้พบ กับนักจิตวิทยาและโค้ชที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิต และมีประสบการณ์ช่วยเหลือและเยียวยาให้คนเติบโตเป็นจำนวนมาก

MIND MASTERY CENTER

YOUR PLACE TO WORK YOUR MIND

Individual Service Studio

Individual Service Studio

ห้องให้คำปรึกษาแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ที่สงบ
มีความเป็นส่วนตัว และปลอดภัย 

RIGHT-BRAIN TO RIGHT-BRAIN ENGAGEMENT

Sandtray Corner

มุมถาดทราย ใช้การสร้างภาพบนถาด
ทรายเพื่อกระตุ้นสมองซีกขวา ซึ่งทำหน้าที่
สำคัญต่อการประมวลผลความทรงจำ ซึ่ง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และ
เยียวยา 

Sandtray Corner

COME TOGETHER TO INSPIRE EACH OTHER

Training Zone

Training Zone

โซนอบรมที่มีการจัดพื้นที่โล่ง โปร่งเหมาะสมกับ
การจัดอบรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันและกัน 

สำหรับลูกค้าองค์กรที่ต้องการใช้บริการโค้ชปรับกรอบความคิดกับคนในองค์กร

กลับไป
LINE
Call
Messenger