จิตบำบัด (Psychotherapy) และโค้ชปรับกรอบความคิด (Mindset Coaching) คืออะไร

ปลูกรักให้บริการดูแลและพัฒนาจิตใจแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (individual services) แยกแยะได้เป็นสองรูปแบบบริการ
คือ จิตบำบัด (Psychotherapy) และโค้ชปรับกรอบความคิด (Mindset Coaching) 

ความแตกต่างระหว่างจิตบำบัดกับโค้ชปรับกรอบความคิด อยู่ที่ลักษณะของปัญหาที่นำมารับบริการ จิตบำบัดเป็นบริการที่เหมาะกับปัญหาสุขภาพจิตที่อาจได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์หรือมีอาการบ่งชี้ตามเกณฑ์ เช่น ซึมเศร้า (depression) ตื่นกลัว (panic) PTSD (post-traumatic stress disorder) วิตกกังวล (anxiety) อารมณ์ร้อน (anger) คาดหวังสูง ขาดแรงจูงใจ กลัวการอยู่คนเดียว หวาดระแวงคน ความก้าวร้าว เป็นต้น กล่าวคือเป็นกลุ่มปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องการบำบัดรักษาโดยไม่ใช้ยา*

ส่วนโค้ชปรับกรอบความคิดเป็นบริการที่เหมาะกับปัญหาที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือนิสัยของตนเองบางอย่าง เช่น ปัญหาสุขภาพร่างกายที่ต้องการปรับเปลี่ยนสไตล์การใช้ชีวิต ปัญหาข้อจำกัดภายในจิตใจและต้องการก้าวข้ามเพื่อทำบทบาทหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น เช่น การขาดความมั่นใจตนเองในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำองค์กร ปัญหานิสัยเดิมที่ไม่เหมาะกับเงื่อนไขชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ถนัดทำงานคนเดียวแต่ได้รับหน้าที่เป็นผู้นำทีม เป็นต้น กล่าวคือเป็นปัญหาขัดขวางการก้าวไปข้างหน้าในหน้าที่การงานและสุขภาพที่ดี

*หมายเหตุ: ในบางกรณีการทำจิตบำบัดควบคู่ไปกับการใช้ยาก็เป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้ผู้รับบริการอาจปรึกษาจิตแพทย์ที่จ่ายยาด้วยว่าจะสามารถทำจิตบำบัดควบคู่กันอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวผู้รับบริการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กลับไป
LINE
Call
Messenger